Bác nào có cách tính toán cái corona ring ko ? phân bố điện trường trên chuỗi sứ khi có vòng và không có vòng ?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: