Mọi người cho em hỏi vấn đề về chiếu sáng với. Em đang thắc mắc về một số mã đèn của philips, ví dụ nó có mã TCS, TBS, FBS là sao mấy anh chị? Nó dùng để làm gì?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: