• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. Nhận ngay TÚI DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG FLUKE


   Schneider Electric

 • Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
   Tham gia
   14-11-2012
   Bài viết
   12
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định ai có code của chay chư trên LCD giup em???


  2. #2
   Tham gia
   18-09-2012
   Bài viết
   7
   Cảm ơn
   1
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Ðề: ai có code của chay chư trên LCD giup em???

   RS BIT P2.0
   EN BIT P2.1
   ;*************************************************
   ;===================================
   ;*************************************************
   ORG 000H
   CLR EN ;LCD KO DUOC GIAO TIEP VDK
   CALL KHOITAO_LCD
   ;++++++++++++++++++++++++++
   MOV R0,#0
   MOV DPTR,#STRING1
   LOOP1: MOV A,R0
   MOVC A,@A+DPTR
   CALL WRITE_DATA
   INC R0
   CJNE R0,#15,LOOP1
   ;++++++++++++++++++++++++++
   MOV A,#0C0H
   CALL WRITE_COMMAND ; DUA CON TRO LCD VE DAU DONG THU 2
   MOV R0,#0
   MOV DPTR,#STRING2
   LOOP2: MOV A,R0
   MOVC A,@A+DPTR
   CALL WRITE_DATA
   INC R0
   CJNE R0,#21,LOOP2
   JMP $
   ;*************************************************
   KHOITAO_LCD:
   MOV A,#38H ;KHOI TAO HANG 1 + 2
   CALL WRITE_COMMAND
   MOV A,#38H ;KHOI TAO HANG 1 + 2
   CALL WRITE_COMMAND
   MOV A,#0CH ;BAT MAN HINH LCD
   CALL WRITE_COMMAND
   MOV A,#01H ;XOA MAN HINH LCD
   CALL WRITE_COMMAND
   RET
   ;*************************************************
   WRITE_COMMAND:
   MOV P0,A
   CLR RS ;DU LIEU DUA VAO THANH GHI LENH LCD
   SETB EN
   CLR EN
   CALL DELAY_41ms
   RET
   ;*************************************************
   WRITE_DATA:
   MOV P0,A
   SETB RS
   SETB EN
   CLR EN
   CALL DELAY_100us
   RET
   ;*************************************************
   DELAY_41ms:
   MOV 50H,#41
   DEL: MOV 51H,#100
   DJNZ 51H,$
   DJNZ 50H,DEL
   RET
   ;*************************************************
   DELAY_100us:
   MOV 50H,#100
   DJNZ 50H,$
   RET
   ;*************************************************
   STRING1: DB ' PhiHun'
   STRING2: DB 'caubazaipro'
   END

  3. #3
   Tham gia
   14-11-2012
   Bài viết
   12
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Ðề: ai có code của chay chư trên LCD giup em???

   ;====================Hieu ung 1 cho LCD============================
   hieu_ung_1: ; Dich hien thi sang trai
   call Init_LCD
   mov R4,#24
   mov A,#0
   loop1: mov LCD_DATA,#11000b ; 1 S/C R/L 0 0
   call ghi_lenh
   mov A,#100
   call delay
   djnz R4,loop1
   ret
   ;====================Hieu ung 2 cho LCD============================
   hieu_ung_2: ; Dich hien thi sang phai
   call Init_LCD
   mov R4,#16
   mov A,#0
   loop2: mov LCD_DATA,#1ch
   call ghi_lenh
   mov A,#100
   call delay
   djnz R4,loop2
   ret bạn xem sao lam mạch thực ko chay như theo yêu câu chứ

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Các Chủ đề tương tự

  1. Trợ giúp - Máy thổi chay pet
   Bởi toanphu trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điện
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 04-10-2014, 09:10
  2. Trợ giúp - may chay ko on dinh
   Bởi diana trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
   Trả lời: 13
   Bài cuối: 28-05-2014, 21:32
  3. Chi giup mach dieu khien bom chua chay
   Bởi vitcoi trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điện
   Trả lời: 6
   Bài cuối: 09-04-2014, 14:02
  4. Trợ giúp - Sự khác nhau giữa động cơ chay tụ đề và đông cơ chay tụ ngậm
   Bởi nhatduy_86 trong diễn đàn Động cơ điện
   Trả lời: 2
   Bài cuối: 20-12-2013, 07:36
  5. nguyen nhan cac bong den chay thuong xuyen
   Bởi hoispkthcm trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
   Trả lời: 5
   Bài cuối: 05-04-2011, 19:48