Trong mạch bảo vệ mba = máy cắt(mạch gắn thêm của china)có 1 role chống đóng lặp lại,ai biết nguyên lý làm việc của nó chỉ mình với,cảm ơn.(cuộn giả dò,cuộn dòng hay gì gì đó!!!!?)
PS:đại khái là khi có dòng đủ lớn(3 A) qua nó,thì nó mới làm việc(bản vẽ ký hiệu cuộn dây là I)và thêm 1 ký hiệu cuộn dây nữa là U.
đang sử dụng áp 220v dc ,dòng 3a

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: