mọi người giúp mình lập trình đèn đếm giao thông trong thực tế với.
đèn giao thông mình làm sử dụng PLC để điều khiển những phần đếm số lùi lại sử dụng vi điều khiển để hiện thị đếm .mình đang muốn lập trình phần đếm những chưa biết lập trình. chu kỳ đầu tiên hoạt động trục giao thông thì đèn đếm chưa hoạt ( các dèn báo vẫn hoạt động bt) sau khi chương trình pLc điều khiển đc 1 chu kỳ thì bộ vi diều khiển lưu giá trị thời gian hiện thị thì nó mới bắt hiện thì ở chủ kỳ thứ 2

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: