Có bạn nào rành về bảo vệ kiểu này có thể giải thích tại sao trường hợp ngắn mạch 3 pha lại có hệ số là 0.64? Mình tính hoài mà không ra.

Sách của thầy Nguyễn Hoàng Việt, DHBK HCM và GEC Alstom đều viết như nhau(vùng khoanh đỏ)
Giúp mình nhé.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: