Bài toán :
Cho 1 trạm biến áp phân phối 400 KVA 22/0.4KV. Phía hạ thế có 2 nhánh phụ tải hạ thế P1 (170KW- cosphi = 0,85) và P2 (180KW - Cosphi = 0,9), và 1 tụ bù cố định 3 pha 400V-60KVAr.
1. Xác định dòng điện tổng ?
2. Xác định cos phi của dòng tổng này ?
Giải
1. Xác định dòng điện tổng
P1 = 170KW. Suy ra S1 = P1/cosphi 1 = 170/0.85 = 200 KVA
P2 = 180KW. Suy ra S2 = P2/cosphi 2 = 180/0.9 = 200 KVA
Công suất trên thanh cái hạ thế S là
S = S1 + S2 = 200 + 200 = 400 KVA
Vậy dòng điện tổng hạ thế là :
I = S/sqrt(3)*U = 400/(1.73*0.4) = 578 (A)
2. Cos phi của dòng điện tổng là :
Cos phi = P / S = (P1 + P2)/S = (170+180)/400 = 0.875

Các bạn góp ý giúp mình một số vấn đề nha !
1. Khi xác định dòng điện, S tổng tính như trên đúng chưa, hay phải cộng thêm S của tụ bù 60KVAr nữa (Do tụ thì S # Q) ? Tại mình nghĩ tụ Q đã phát lên 2 phụ tải P1, P2 một lượng Q rồi nên mình không cộng thêm Q này vào nữa ?
2. Mình tính I theo cách tìm S tổng và tìm theo cách từ P1, P2 suy ra Q1, Q2 rồi dùng công thức
S = căn bậc hai [ (P1+P2)^2 + (Q1+Q2)^2 ]
thì có gì khác nhau (Kết quả vẫn tương đương nhau)
Có tính I = I nhánh P1 + I nhánh P2 được không ? Vậy có tính thêm dòng điện của tụ bù không ?
3. Khi tính Cos phi ở câu (2) thì S có cộng thành phần Q vào không ?

Các bạn giúp mình với nha, người thì nói cộng, người thì nói không cộng. Có người thì nói tính I phải dựa vào S tổng chứ không thể tính tổng các dòng I ! Mai là thi rồi ...

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: