Tôi đang có 1 file với khá nhiều xref , file này do khoảng 10 người làm việc chung trên đó .
củ thể là hơn 100 mặt bằng , xref vào một file thành 1 chung cư .
Nhiều người làm nên có một số file dùng xref attachment , một số file dùng xref overlay .
Tôi muốn chuyển tất cả về xref attachment để tiện làm việc cho từng giai đoạn của chúng tôi.
Không biết ai có thể chỉ giúp cách nào chuyển xref attachment thành xref overlay và ngược lại không .
Nhưng không cần detach đi và attach lại vì nó tốn rất nhiều thời gian
Thanks nhiều

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: