tình hình là cái màn hình panalview plus 600 của mình lúc khởi động lên là nó chạy thẳng vào giao diện điều khiển của chương trình luôn chứ không để mình chọn chương trình nào để chạy cả. vì thông thường HMI lúc khởi động lên là nó lên phần giao diện để mình chọn chương trình nào mình muốn sử dụng nhưng giờ này nó chạy thẳng vào trong luôn.
có anh em nào biết cách làm ho nó quay trở lại giao diện nơi mình chọn chương trình được hông chỉ mình với, mình đang cần khắc phục gấp mong mọi người chỉ giúp với. cảm ơn nhiều

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: