ai giúp mình với,soa mình mô phỏng hoài mà nó ko chay
khi chạy nó hiến ra thế này
model error:The diagram must contain a powergui block. The block must be named powergui and should be located at the top-level of your diagram for optimal performance.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: