Làm trong M&E, làm nhà thầu bên điện nước khi làm quy trình thi công hay thuyết minh biện pháp thi công hay gặp thuật ngữ: "Cung cấp" và " Phân phối".
Ví dụ phần Cung cấp điện
Và Điện Phân phối.
hay trên mạng thường hay rao Nhà cung cấp và phân phối.
Hay chúng ta học về môn cung cấp điện.
Vậy rõ ràng chúng khác nhau nhưng thật là khi nói ra bên M&E rất lơ tơ mơ.
vậy anh em cùng nhau cắt nghĩa để hiểu rõ hơn nhé.
Theo mình nghĩ thi công cung cấp điện là khi lắp đặt hệ thống dây đến các thiết bị điện.
Còn thi công phân phối điện là lúc lắp đặt các tủ phân phối và tủ tổng.
Anh em cùng cắt nghĩa nhiệt tình vào nhé.

P/S: Tiện thể chúng ta cũng làm rõ các thuật ngữ: Điện chiếu sáng, điện sinh hoạt và điện động lực.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: