Trích dẫn Gửi bởi VILAS440 Xem bài viết
Kiểm định chất lượng thiết bị điện ,vật tư điện ,hệ thống chống sét ,an toàn điện ,như thế nào cần pháp lý ra sao ? .
VILAS440 xin giới thiệu để mọi người tham khảo .
.
1.Phải có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực đang thực hiện .
2.Phải có phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025.
3.Phải có quyết định công nhận phòng thí nghiệm ,danh mục phép thử nghiệm ,hiệu chuẩn do văn phòng công nhận chất lượng nhà nước cấp và được đánh giá hàng năm.
Theo quy định của luật đo lường chất lượng sản phẩm chỉ được công nhận bởi :
-Các tổ chức thử nghiệm ,hiệu chuẩn ( Văn phòng công nhận chất lượng bộ KHCN cấp )
-Các tổ chức kiểm định (do Tổng cục đo lường bộ KHCN ủy quyền ).
… Có gì mời lien hệ: vilas440@yahoo.com.vn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: