Link dow IEC 61243-2 2003
Đây là tiêu chuẩn về Phương pháp thí nghiệm Bút thử điện cao áp đến 36kV
http://www.data.webdien.com/free/dow...62a20cd54cea35

Liên hệ mail: noncv25@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: