Ở nhà máy em họ tiếp địa cho bồn nước, bồn hóa chất bằng dây tiếp địa có tiết diện 16mm2. Em muốn hỏi như vậy có đúng tiêu chuẩn không vì em không thấy có tiêu chuẩn tiếp địa nào cho bồn, ống cả.
Mong các bác chỉ giáo.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: