Mấy anh cho e hỏi. E có 2 con DDC. 1 loại FEC2621 của jonhson và 1 superbrain DR. ở đầu ra số (DO) của FEC2621 là loại Triac. còn của SP là Dry contact
vậy 2 DO nó khác nhau ở điểm nào.
Em có người nói triac là loại tín hiệu xung nên khi tín hiệu DO xuất ra phải qua rơle trung gian để lấy tiếp điểm kích thiết bị đầu cuối.
Em gà phần này quá. Mong anh em giúp đỡ. Thanks nhiều

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: