Plc LS master k80s: k7m-dr30s new99%->3tr
ZEN 20C1AR-A-V2-> 1,7tr
Siemens TD200 -> 1,5tr
Modul cho ZEN: 8E1AR -> 800n
Plc keyence KV-16AT+cáp -> 2tr
Contactor LS MC18b new100% -> 190n/Cái sl: 10 cái
Weighing indicator Vishay: VT-200 -> 2tr

Bạn nào cần LH: 0906.029.304 / 0987.199.375

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: