• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. Nhận ngay TÚI DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG FLUKE


   Schneider Electric

 • Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
   Tham gia
   21-12-2012
   Bài viết
   15
   Cảm ơn
   1
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Anh chị nào rành về VXL giúp em!!!

   Em học qua môn VXL rồi mày chẳng hiểu được mấy câu lệnh trong 8051 mong các bác giải giúp em câu hỏi này với.Em có đoạn chương trình viết cho led ma trận 8x8 chạy chữ A nếu em muốn thay đổi chữ A trong chương trình thì phải sửa ở đâu bác nào rành chỉ dùm em
   ORG 0000H
   MOV SP,#5FH
   MOV R0,#0
   MOV R1,#01H
   MOV R5,#200
   LOOP:
   CALL OUTLED
   DJNZ R5,LOOP
   MOV R5,#200
   INC R0
   CJNE R0,#12,LOOP
   MOV R0,#0
   JMP LOOP
   OUTLED:
   CALL SOSANH
   PUSH 00H
   OUTLED1:
   MOV DPTR,#TABLE
   MOV A,R0
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV P1,A
   MOV A,R1
   MOV P3,A
   CALL DELAY
   MOV A,R0
   CJNE A,30H,CONT
   MOV R1,#01H
   JMP EXIT
   CONT:
   DEC R0
   MOV A,R1
   RL A
   MOV R1,A
   JMP OUTLED1
   EXIT:
   NOP
   POP 00H
   RET
   DELAY:
   PUSH 00H
   MOV A,#15
   CLR C
   SUBB A,R0
   MOV R0,A
   LOOP1:
   MOV R6,#12
   DJNZ R6,$
   DJNZ R0,LOOP1
   POP 00H
   RET
   SOSANH:
   PUSH 00H
   MOV A,R0
   CLR C
   CJNE A,#08H,TE
   TE:
   JNC DAT
   MOV 30H,#00H
   JMP THOAT
   DAT:
   MOV A,R0
   SUBB A,#07H
   MOV 30H,A
   THOAT:
   POP 00H
   RET
   TABLE:DB 0C0H,0B7H,077H,0B7H,0C0H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
   END
   Cảm ơn anh chị nhiều

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:


  2. #2
   Tham gia
   21-12-2012
   Bài viết
   15
   Cảm ơn
   1
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Ðề: Anh chị nào rành về VXL giúp em!!!

   Chẳng ai giúp hết à :( Tự lực cánh sinh thôi

  Trả lời với tài khoản Facebook