Nếu dùng Autocad và Dialux thì nên dùng phẩn mềm nào để thiết kế chiếu sáng mà kết hợp được với phần cấu trúc phần thô bà con?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: