Mình làm ngành điện, hiện nay lưới điện của đơn vị mình đang dùng máy biến thế 2 pha, phần hạ thế là 2 pha 3 dây. minh muốn ghép thêm 1 máy biến thế nữa để cải tạo thành lưới điện 3 pha 4 dây. Xin giúp cho mình sơ đồ nối dây với. cảm ơn nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: