em mới học được PLC được vài hôm có cái bài tập căn bản không biết đúng hay sai mong anh chị trợ giúp
http://www.data.webdien.com/free/dow...df42ddfb60081c

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: