Mình có một bài tập về lập trình plc và td200 mong mọi người trên diễn đàn giúp mình nhé:
- Lập trình TD200: màn hình 1 giám sát thể tích tổng và tỉ lệ % dầu DO và dầu thực vật(thể tich tổng và tỉ lệ % có thể đặt được trên TD200), màn hình 2 giám sát xung và hệ số, màn hình 3 giám sát thể tich dầu DO và thể tích dầu thực vật.
- Lập trình plc s7200: có 3 động cơ, động cơ số 1 bơm dầu DO, động cơ số 2 bơm dầu thực vật, động cơ số 3 bơm dầu hỗn hợp DO và dầu thực vật. Nguyên lí làm việc: đặt thể tích tổng, đặt tỉ lệ % giữa dầu DO và dầu thực vật, ấn start hệ thống làm việc, đầu tiên chạy động cơ số 1 đủ thể tích dầu DO thì dừng, sau đó chạy động cơ số 2 đủ thể tich dầu thực vật thì dừng sau đó chạy động cơ số 3.Thể tich dầu DO và dầu thực vật được đo bằng cảm biến lưu lượng dạng xung.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: