Chuyên phân phối, lắp đặt màn hình Proface
Các model:
+ AGP3400-S1-D24,AGP3400-T1-D24,AGP3400-T1-D24-CA1M
+ GP2500-TC41-24V,GP2500-SC41-24V,AGP3500-S1-D24,AG3500-S1-AF,AGP3500-T1-D24-D81K,AGP3500-T1-D24-D81C
+ GP2600-TC41-24V,AGP3600-T1-D24,AGP3600-T1-D24-D81K,AGP3600-T1-D24-D81C,...
+ AGP3400-T1-D24,AGP3400-S1-D24
....
Chi tiết kĩ thuật tham khảo tại website: http://profacehmi.blogspot.com/
Mọi chi tiết liên hệ:
Minh Nhân
Di động: 01.64.2209.052
Gmail: minhnhandhl@gmail.com
Ymail: p_minhnhan@yahoo.com.vn
Skype: minhnhandhl
Website: www.dhlvn.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: