có bác nào giỏi simulink cho mình hỏi lấy khối "Flux"

rồi chỉnh thông số như này

sao cái chỗ "vector of output values " của mình nó lại là "table data "
mình tìm mãi không biết cách chỉnh
ai biết không ?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: