Các dòng model của biến tần Shihlin SE
+ SE023-0.2KD (3 PHA, 220V, 0.25 HP)
+ SE023-0.4KD (3 PHA, 220V, 0.5 HP)
+ SE023-0.75KD (3 PHA, 220V, 1 HP)
+ SE023-1.5KD (3 PHA, 220V, 2 HP)
+ SE023-2.2KD (3 PHA, 220V, 3 HP)
+ SE023-3.7KD (3 PHA, 220V, 5 HP)
+ SE043-0.2KD (3 PHA, 380V, 0.25 HP)
+ SE043-0.4KD (3 PHA, 380V, 0.5 HP)
+ SE043-0.75KD (3 PHA, 380V, 1 HP)
+ SE043-1.5KD (3 PHA, 380V, 2 HP)
+ SE043-2.2KD (3 PHA, 380V, 3 HP)
+ SE043-3.7KD (3 PHA, 380V, 5 HP)
+ SE043-5.5KD (3 PHA, 380V, 7.5 HP)
+ SE043-7.5KD (3 PHA, 380V, 10 HP)
+ SE043-11KD (3 PHA, 380V, 15 HP)
Tham khảo thêm sản phẩm ở website: Màn hình HMI
Cảm biến
Biến tần
Chi tiết liên hệ:
Minh Nhân
Di động: 01.64.2209.052
Gmail: minhnhandhl@gmail.com
Ymail p_minhnhan@yahoo.com.vn
Skype: minhnhandhl
Website: www.dhlvn.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: