Hiện tại tôi Gặp phải lệnh ngắt MSKS 4 #....(VD: msks 4 #20) trong PLC omron dòng CS1G. Tôi không biết làm sao để sử dụng lệnh ngắt này lặp đi lặp lại trong chuơng trình . tôi chỉ tạo được ngắt chỉ 1 lần là dừng. nhờ các cao thủ có cao kiến giúp với! chân thành cám ơn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: