Phân phối màn hình HMI:
+ Proface: GP2500-TC41-24V,GP2500-SC41-24V,GP2501-SC11,
GP2500-TC11,AGP3500-S1-D24,AGP3500-T1-D24,
AGP3600-S1-D24,AGP3500-T1-AF,AGP3600-T1-D24,AGP3600-T1-AF
+ Weintek:MT6050i,MT6070iH,MT6100i,MT8050i,MT8070iH, MT8100i
+ Hitech: PWS6600S-S, PWS6600S-N, PWS6600S-P, PWS6600C-N
PWS6600C-P, PWS6700T-N, PWS6700T-P, PWS6800C-N,PWS6800C-P
PWS6A00T-N,PWS6A00T-P,PWS6A00F-P
+ Shihlin: EU206-GS00,EC207-CT00
+ Mitsubishi: GOT 940
+ Touchwin: OP320A, OP320A-S
....
Chi tiết liên hệ:
Minh Nhân
Di động: 01.64.22.09.052
Gmail: minhnhandhl@gmail.com
Skype: minhnhandhl
Ymail: p_minhnhan@yahoo.com.vn
Website: www.dhlvn.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: