• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. Nhận ngay TÚI DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG FLUKE


   Schneider Electric

 • Kết quả 1 đến 4 của 4

  Chủ đề: Pic 16 và hitech c

  1. #1
   Tham gia
   26-03-2008
   Bài viết
   12
   Cảm ơn
   1
   Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

   Mặc định Pic 16 và hitech c

   Mình học điện nhưng rất thích vi xử lý, thời gian làm quen với vi điều khiển PIC cũng nhiều, nay mình muốn lập Topic này để anh em mình cùng trao đổi. Tại Topic này mình sẽ post những dự án mình đã làm chỉ nhỏ và đơn giản thôi, cả phần cứng lẫn code và đảm bảo là chạy được 100%.
   - Trước hết mình xin giới thiệu sơ qua về dòng PIC, chắc hẳn bất kỳ ai thích vi điều khiển cũng đều nghe qua rồi.
   - Pic được công ty Microchip sản xuất, đặc biệt có rất nhiều dòng từ nhỏ cho đến lớn phù hợp hầu hết cho mọi ứng dụng từ giá rẻ cho tới mắc. Ở đây mình chọn dòng Pic 16 vì nó đơn giản và thích hợp cho các ứng dụng cỡ trung bình.
   - Lý do sử dụng Hitech C, đây là chương trình biên dịch đã được Micro chip mua, nó là chương trình ANSI C chuẩn. Viết trên Hitech C các bạn sau này có thể làm quen với hầu hết các loại vi điều khiển khác trên C. Hiện tại có khá nhiều trình biên dịch như MIKRO C, CCS C...hầu hết các trình biên dịch này đều có hỗ trợ sẵn một số hàm thông dụng chính điều này làm mất đi tính năng của người học , nên mình nghĩ Hitech C vẫn tốt.

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:


  2. #2
   Tham gia
   26-03-2008
   Bài viết
   12
   Cảm ơn
   1
   Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

   Mặc định Ðề: Pic 16 và hitech c

   Trứoc tiên các bạn phải tải Mplab từ trang chủ của microchip microchip.com/pagehandler/en-us/family/mplabx/#downloads
   . Sau khi cài đặt xong các bạn vô phần resource trong thư mục cài đặt để cài Hitech C. trong khi cài đặt các bạn nên chọn bản Lite để cài, mình nghĩ với những ứng dụng đơn giản không cần thiết phải tới bản Pro.
   * Tạo một project mới dùng hitech C.
   + Mở Mplab XIDE lên.
   //s1083.beta.photobucket.com/user/luanktd/media/mplabxide-1_zps6d8f6f6b.png.html?sort=3&o=3
   + Chọn new project
   //s1083.beta.photobucket.com/user/luanktd/media/mp-2_zps2983fa33.png.html?sort=3&o=2
   + Chọn next, chọn dòng pic bạn làm, ở đây tôi chọn PIC 16F887
   //s1083.beta.photobucket.com/user/luanktd/media/mp-3_zpsb37c0c71.png.html?sort=3&o=1
   + Chọn mạch nạp bạn dùng.
   //s1083.beta.photobucket.com/user/luanktd/media/mp-4_zps6b2225ec.png.html?sort=3&o=0
   + Chọn trình biên dịch ở đây bạn chọn Hitech C
   //s1083.beta.photobucket.com/user/luanktd/media/mp-5_zpsff03ad5e.png.html
   + Nhấn next đặt tên dự án của bạn rồi finish
   * Sau khi đã tạo mới xong dự án các bạn phải add file head (pic 16f887.h vào trong dự án của bạn)các bạn dùng loại pic nào thì add file header của pic đó
   + Rồi tạo mới một file.c để làm việc

  3. #3
   Tham gia
   26-03-2008
   Bài viết
   12
   Cảm ơn
   1
   Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

   Mặc định Ðề: Pic 16 và hitech c

   - Dự án đầu tiên.
   + Blinking led với pic 16F887.
   Các led sẽ được nối với PortB của vi điều khiển PIC 16F887.
   Các led sẽ được bật tắt tuần tự theo thời gian nhất định. Khoảng thời gian này phụ thuộc vào hàm delay của các bạn.
   - Có hai cách làm delay đó là dùng phần mềm và dùng timer của Pic 16F887. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng trước phần mềm.
   Code:
   //==============================================================================
   // TEN CHUONG TRINH   :  MACH TEST LED DON
   // NGUOI THUC HIEN   :  LUANKTD
   // NGAY THUC HIEN    :  18/12/2012
   // VESION        :  1.0
   // MO TA PHAN CUNG   :
   //           :  PIC 16F887
   //           :  LED GIAO TIEP VOI PORT B
   //           :  CUC AM CUA LED NOI VOI GND
   //           :  RB0-RB7 LA CAC CHAN OUTPUT
   //==============================================================================
   // NGAY HOAN THANH   :
   // NGUOI KIEM TRA    :
   // NGAY KIEM TRA    :
   //==============================================================================
   // CHU THICH      :  MO TA SU KHAC NHAU GIUA CAC PHIEN BAN KHAC
   //           :  SU DUNG DELAY PHAN MEM
   //           :  Tosc = 1/8000.000, Tosc la chu ky dao dong thach anh
   //           :  Tins = 4/Tosc, Tins la chu ky may
   //           :  
   //==============================================================================
   #include <htc.h>
   __CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF & PWRTE_ON & MCLRE_ON & CP_OFF & BOREN_OFF
        & IESO_OFF & FCMEN_OFF & LVP_OFF & DEBUG_OFF); //1st config. Word
   
   __CONFIG(BOR4V_BOR21V); //2st config.
   #define _XTAL_FREQ 8000000 // Tan so thach anh 8 MHZ
   void delay_ms()
   {
     int t;
     for(t=0x2000;t>0;t--)
     {;}
   }
   void main(void)
   {
   TRISB = 0x00; // Port B la output
   while(1){
   int i, count;
   count=1;
   	for(i = 8;i>0;i--)
           {
           count=count<<1;// dich trai tuan tu 1 bit
   		PORTB = count;
           delay_ms();
   		};
   	};	
   }
   /////////////////////////////////////////
   * Phần cứng : Các bạn thông cảm do mình chưa đủ bài viết nên ko post hình lên được , nhưng mình miêu tả sơ qua như sau.

   - Cực âm của led nối với đất,
   - Cực dương nối tới Port B của vi điều khiển
   - Port B của vi điều khiển đựoc kéo lên nguồn 5v.

  4. #4
   Tham gia
   26-03-2008
   Bài viết
   12
   Cảm ơn
   1
   Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

   Mặc định Ðề: Pic 16 và hitech c

   - Đo nhiệt độ bằng IC số DB18b20.
   Vế IC số DB18b20 các bạn có thể tham khảo datasheet Db18b20 có rất nhiều trên mạng.
   - Các bạn nên tham khảo datasheet trước khi làm.Còn đây là code mà mình đã thực hiện.
   Code:
   //===============================================
   // Written by: Luanktd
   // DS18b20 with Pic 16F887, Display led 7 segments
   ////////////////////////////////////////////////////////////
   #include <htc.h>
   __CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF & PWRTE_ON & MCLRE_ON & CP_OFF & BOREN_OFF
        & IESO_OFF & FCMEN_OFF & LVP_OFF & DEBUG_OFF); //1st config. Word
   __CONFIG(BOR4V_BOR21V); //2st config.
   #define _XTAL_FREQ 8000000
   #define uch unsigned char           //
   # define DQ RE2                //define 18B20 data PORT
   # define DQ_DIR TRISE2             //define 18B20 D PORT direct register
   # define DQ_HIGH() DQ_DIR =1          //set data PORT INPUT
   # define DQ_LOW() DQ = 0; DQ_DIR = 0      //set data PORT OUTPUT
    unsigned char TLV=0 ;            //temperature high byte
    unsigned char THV=0;             //temperature low byte
    unsigned char TZ=0;              //temperature integer after convert
    unsigned char TX=0;              //temperature decimal after convert
    unsigned int wd;               //temperature BCD code after convert
    unsigned char tram;
    unsigned char chuc;
    unsigned char donvi;
    unsigned char le;
    unsigned char table[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
   //the display code of 0-9
    //------------------------------------------------
   //delay function
   //display function
   // each count take 12us;
    void delay (int uSeconds)
   {
   	int s;
   	for (s=0; s<uSeconds; s++);
   }
   void display()
   {
   
    TRISA=0X00;           //set A PORT all OUTPUT
    PORTD=0xC6;           //display degrees symbol
    PORTA=0x1f;
   delay(250);
    PORTD=0x9C;          //display "C" symbol
    PORTA=0x2f;
   delay(250);
    PORTD=table[le];
    PORTA=0x37;
    delay(250);
    PORTD=table[donvi]&0x7F;
    PORTA=0x3b;
   delay(250);
    PORTD=table[chuc];
    PORTA=0x3d;
   delay(250);
   PORTD=table[tram];
   if(PORTD==0xC0) PORTA=0xFF; else PORTA=0x3e;
   delay(250);
   }
   
   //------------------------------------------------
   //system initialize function
   void init()
   {
    OPTION_REG = 0x00;    // dung prescaler cho timer0 voi ti le la 1:2
    ANSEL = 0;        // Configure AN pins as digital I/O
    ANSELH = 0;
    ADCON1=0X07;                //set A PORT general data PORT
    TRISA=0X00;                 //set A PORT direct OUTPUT
    TRISD=0X00;                 //set D PORT direct OUTPUT
    TRISE=0x00;
   
   }
   
   //-----------------------------------------------
   //reset DS18B20 function
   reset(void)
   {
    char presence=1;
    while(presence)
    {
     DQ_LOW() ;                //MAIN MCU PULL LOW
     delay(41);               //delay 503us
     DQ_HIGH();                //release general line and wait for resistance pull high general line and keep 15~60us
     delay(5);               //delay 70us
     if(DQ==1) presence=1;           // not receive responsion signal,continue reset
     else presence=0;             //receive responsion signal
     delay(40);               //delay 430us
     }
    }
   
   //-----------------------------------------------
   //write 18b20 one byte function
   void write_byte(uch val)
   {
    uch i;
    uch temp;
    for(i=8;i>0;i--)
    {
     temp=val&0x01;              //shift the lowest bit
     DQ_LOW();
     NOP();
     NOP();
     NOP();
     NOP();
     NOP();                  //pull high to low,produce write time
     if(temp==1) DQ_HIGH();          //if write 1,pull high
     delay(5);                //delay 63us
     DQ_HIGH();
     NOP();
     NOP();
     val=val>>1;                //right shift a bit
    }
   }
   
   //------------------------------------------------
   //18b20 read a byte function
   uch read_byte(void)
   {
    uch i;
    uch value=0;                //read temperature
    static bit j;
    for(i=8;i>0;i--)
    {
     value>>=1;
     DQ_LOW();
     NOP();
     NOP();
     NOP();
     NOP();
     NOP();
     NOP();                  //6us
     DQ_HIGH();                // pull high
     NOP();
     NOP();
     NOP();
     NOP();
     NOP();                 //4us
     j=DQ;
     if(j) value|=0x80;
    delay(5);               //63us
    }
    return(value);
   }
   
   //-------------------------------------------------
   //start temperature convert function
   void get_temp()
   {
   int i;
   DQ_HIGH();
   reset();                 //reset,wait for 18b20 responsion
   write_byte(0XCC);            //ignore ROM matching
   write_byte(0X44);            //send temperature convert command
   for(i=20;i>0;i--)
     {
   
      NOP();
   	// display();            //call some display function,insure the time of convert temperature
     }
   reset();                 //reset again,wait for 18b20 responsion
   write_byte(0XCC);            //ignore ROM matching
   write_byte(0XBE);            //send read temperature command
   TLV=read_byte();             //read temperature low byte
   THV=read_byte();             //read temperature high byte
   DQ_HIGH();                //release general line
   TZ=((TLV>>4)|(THV<<4));// & 0X3f;        //temperature integer
   TX=TLV<<4;                //temperature decimal
   // if(TZ>100) TZ/100;            //not display hundred bit
   donvi=TZ%10;           //integer Entries bit
   chuc=(TZ%100)/10;           //integer ten bit
   tram = TZ/100;
   wd=0;
   if (TX & 0x80) wd=wd+5000;
   if (TX & 0x40) wd=wd+2500;
   if (TX & 0x20) wd=wd+1250;
   if (TX & 0x10) wd=wd+625;        //hereinbefore four instructions are turn decimal into BCD code
   le=wd/1000;             //ten cent bit
   NOP();
   }
   
   //--------------------------------------------------
   //main function
   void main()
   {
     init();               //call system initialize function
   
     while(1)
      {
       get_temp();         //call temperature convert function
       display();          //call display function
   
   	}
   }

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Các Chủ đề tương tự

  1. Trợ giúp - Cách thay thế HMI HiTech
   Bởi nguyenvando trong diễn đàn SCADA - HMI
   Trả lời: 14
   Bài cuối: 06-01-2016, 09:58
  2. Trợ giúp - Lõi kết nối hmi hitech
   Bởi huu su trong diễn đàn SCADA - HMI
   Trả lời: 8
   Bài cuối: 06-01-2016, 09:36
  3. Cần bán - HMI Hitech PWS6500S
   Bởi kieuphongtth trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 21-03-2014, 22:37
  4. Cần bán - Cáp lập trình HMI Hitech
   Bởi cableplc trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
   Trả lời: 4
   Bài cuối: 29-11-2013, 21:49
  5. Cần bán - HMI PWS6500 Hitech GIÁ TỐT
   Bởi minhduc4545 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 13-08-2013, 10:08