Cho em hỏi, có Pác nào lập trình con CP1E chưa, lập trình bằng phần mềm gì, cho em xin với. Cảm ơn các Pác!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: