Chúng tôi là đại lý phân phối của Fatek, duy nhất tại Việt Nam
Các loại model của PLC Fatek:
+ FBS-14MCR, FBS-14MCT
+ FBS-24MCR, FBS-24MCT
+ FBS-32MCR, FBS-32MCT
+ FBS-40MCR, FBS-40MCT
+ FBS-14MAR, FBS-14MAT
+ FBS-24MAR, FBS-24MAT
+ FBS-32MAR, FBS-32MAT
+ FBS-40MAR, FBS-40MAT
....
Tham khảo tại website: Màn hình
Liên hệ:
Minh Nhân
Di động: 01.64.22.09.052
Gmail: minhnhandhl@gmail.com
Skype: minhnhandhl
Ymail: p_minhnhan@yahoo.com.vn
Website: www.dhlvn.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: