tình hình là mình hay nghe mọi người nhắc đến tải nặng , tải nhẹ của Biến tần mà chả hiểu mô tê gì hết. Có huynh nào biết thì chia sẻ cho mọi người tường tận nào !!!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: