Tiếp điểm phụ SD của Aptomat là 91, 92, 94. 91-91 NC, 91-94 NO.
Tiếp điểm phụ OF là 11, 12, 14. Tương tự như trên.
Mình thắc mắc là có các tiếp điểm phụ iSD là gì thế các bác? tiếp điểm SD + OF nữa!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: