em đang có 1 đề tài nhỏ là " làm 1 cái xe 4 bánh nhỏ" và cái xe này được điều khiển từ xa bằng máy tính có pro nào biết thì xin giúp đở em với, em đang rất cần.! xin liên hệ yahoo ll_00_ww

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: