Các bác giúp em chọn dung lượng và số lượng MBA với. Em có đưa ra 2 phương án nhưng khi em tính cái Sqt nó không lớn hơn cái SL1.
Cái Sttnm của em = 3243,0 (kVA)
Đây là bảng phương án của em:

Đây là sơ đồ mặt bằng nhà máy:


Đây là số liệu phụ tải của các phân xưởng:


Mong các bác giúp em đưa ra phương án.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: