Nhờ mọi người giúp e vấn đề này với:
Bài như sau:
Sản lượng tháng 1: 55.000 kWh
Sản lượng trung bình ngày làm việc: 1.833 kWh
Công suất cực đại cao điểm ngày (kW): ?
Cộng suất cực đại cao điểm tối(kW): ?

Giả thiết: Để tính công suất cực đại cao điểm ngày, biết rằng giờ cao điểm làm việc từ 6h-9.30p và từ 12h-16.30p
Công suất cực đại cao điểm tối(kw): biết rằng ban đêm chỉ sử dụng hệ thống chiếu sáng đèn cao áp ở phân xưởng.
Nhờ mọi người giải cùng

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: