Tại sao một diễn đàn lại không công bằng như vậy? Để quản lý antuongpro mục SCADA - HMI xóa bài không vi phạm chỉ vì antuongpro khoe khoang modbus framework, kiêu ngạo, ăn nói không khiêm tốn nên bị anh em diễn đàn chỉ trính. Thấy bị anh em chỉ trích thì xóa sạch. Quản lý kiểu gì vậy. Một lần nữa xin lỗi bác quản lý mục HOẠT ĐỘNG OFFLINE và bác root admin vì không còn chỗ để post bài nên đành post ở đây vậy

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: