Em chào tất cả anh em trong gia đình webdien.
Em sắp sửa được đào tạo vận hành nhà máy thủy điện ở nhà máy thủy điện YALY. Nhưng em chưa có tài liệu gì cả.
Anh em nào có kinh nghiệm và tài liệu. giúp đở em với ah.
Em cảm ơn nhiều nhiều ah.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: