mình muôn đi dây cho bóng đèn cảm ứng chuyển đông thì phải đi như thế nào nhỉ mọi người.cám ơn nhìu

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: