ai giúp e với ạ. e có thanh nhiệt ghi 380v-18kw. trên 1 thanh nhiệt có 3 thanh nhỏ. móc 3 chân của thanh nhiệt lại , 3 đâu kia cấp 3 đầu dây 380v thẳng vô (nối sao) xai đc vài ngày nổ 1 thanh. ai giúp e khắc phục k ạ. có phải do 3 pha k cân bằng nhau k ạ tại bên khu vực khác có xài máy lạnh loại lớn đứng