1: cách viết thuyết minh của 1 công trình điện?
2: máy biết áp có các thí nghiệm nào? ý nghĩa để xác định thông số gì?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: