ae ơi ai biết giúp mình tính toán thiết kế mba tự ngẫu 1 pha vs. đề thiết kế mba tự ngẫu 1pa có p=350w u =220v.cos fi =0,8. biết nguần vào u1=20->250 v. u2=110/220 v. giúp mình đưa ra công thức tính toán nó vs

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: