Công ty TNHH Hệ Thống Tin Học- Viễn Thông NDS phân phối các loại cáp của Belden gồm: cáp đồng trục, cáp tín hiệu: cáp tín hiệu âm thanh, cáp tín hiệu báo cháy, cáp điều khiển...

No Description Part No
1 Belden Control 18 AWG, 1 Pair Cable 8760
2 Belden Control 22 AWG, 1 Pair Cable 8761
3 Belden Control 22 AWG,2 Pair Cable 8723
4 Belden RG59 CATV Coaxial Cable 9104
5 Belden RG6 CATV Coxial Cable 9116
6 Belden RG6 CATV Coxial Cable 9116S
7 Belden RG11 CATV Coaxial Cable 1523A


No Description Part No
1 Belden RG59 CCTV Cable Solid 20 AWG 543945
2 Belden RG59 Vedio Cable Stranded 22 AWG 8241F
3 Belden HD/HDTV RG59/U 20 AWG 1505A
4 Belden Control Speaker Video for Analog and Digital 1855A
5 Belden Control 22 AWG 3 Pair Cable 8777
6 Belden Control Speaker 16 AWG 1 Pair 8471
7 Belden Control Speaker 14 AWG 1 Pair 8473
8 Belden Control Speaker 12 AWG 1 Pair 8477
9 Belden Control 16 AWG, 1 Pair 8719
10 Belden Control RS485 1 Pair Cable 9841
11 Belden Control RS485 2 Pair Cable 9842

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: