Công ty TNHH Hệ Thống Tin Học- Viễn Thông NDS là Công ty hàng đầu tại Việt Nam hoạt động chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin, NDS phân phối và cung cấp các giải pháp tổng thể về lĩnh vực cáp cấu trúc và các thiết bị đấu nối của hệ thống máy tính và viễn thông bao gồm: phần cứng, phần mềm, tư vấn và chuyển giao công nghệ cho các khách hàng như là: các công ty đa quốc gia, văn phòng đại diện, ngân hàng, điện lực, bưu điện, dầu khí, trường học, khách sạn, siêu thị...

Hiện nay chúng tôi đang Phân phối hệ thống cáp mạng ALANTEK và các phụ kiện

COAXIAL CABLE

15 Alantek AC540 with messenger 301-0AC540-0000
16 Alantek AC540 no messenger 301-0AC540-00NM
17 Alantek AC540 with Flooding Compound no messenger 301-0AC540-0FNM rl

COAXIAL CABLE (NEW PART NUMBER)
1 Alantek RG-59 Standard Shield Coaxial 301-RG5900-SSBK-1223
2 Alantek RG-59 Standard Shield Coaxial w/ Flooding Compound 301-RG590F-SSBK-1223
3 Alantek RG-11 Standard Shield Coaxial 301-RG1100-SSBK-2223
4 Alantek RG-11 Standard Shield Coaxial w/ Flooding Compound 301-RG110F-SSBK-2223
5 Alantek RG11 Standard shield with messenger 301-RG110M-SSBK-2223
6 Alantek RG11 Tri- Shield Coaxial with messenger 301-RG110M-3SBK-2223
7 Alantek RG11 Tri- Shield Coaxial no messenger 301-RG1100-3SBK-2223
8 Alantek RG11 Quad-shield coxial cable 301-RG1100-QSBK-2223
9 Alantek RG-6 Standard Shield Coaxial, Black 301-RG0600-SSBK-1223
10 Alantek RG-6 Standard Shield Coaxial, White 301-RG0600-SSBK-1223
12 Alantek RG-6 Tri-Shield Coaxial White 301-RG0600-3SWH-1223 rl
13 Alantek RG6 Quad-shield coaxial cable 301-RG0600-QSBK-1223
14 Alantek RG-6 Standard Shield Coaxial c/w Flooding compound 301-RG060F-SSBK-1223
SPLITTER
TAP & SPLITTER

1 Alantek Splitter Indoor 2 way 308-IS5172-0000 pc
2 Alantek Splitter Indoor 3 way 308-IS5173-0000 pc
3 Alantek Splitter Indoor 4 way 308-IS5174-0000 pc
4 Alantek Splitter Indoor 6 way 308-IS5176-0000 pc
5 Alantek Splitter Indoor 8 way 308-IS5178-0000 pc
6 Alantek Splitter Indoor 10 way 308-IS5150-0000 pc
7 Alantek Splitter Indoor 12 way 308-IS5152-0000 pc
8 Alantek Splitter Indoor 14 way 308-IS5154-0000 pc
9 Alantek Splitter Indoor 16 way 308-IS5156-0000 pc
10 Alantek TV Jack & Faceplate Indoor 308-TV8520-0000 pc
11 Feedthru540 3CN-7043FT-0540 pc
12 Alantek Tap off indoor 1 way (XX: 08,12,16,20,24 dB) 308-IT5271-00XX pc
13 Alantek Tap off indoor 2 way (XX: 06,08,10,12,14,16,20,24 dB) 308-IT5272-00XX pc
14 Alantek Tap off indoor 4 way (XX: 12,14,16,20,24 dB) 308-IT5274-00XX pc
15 Alantek Tap off indoor 6 way (XX: 14,17,20,23 dB) 308-IT5276-00XX pc
16 Alantek Tap off indoor 8 way (XX: 14,17,20,23,26,29 dB) 308-IT5278-00XX pc

F-CONNECTOR

1 Alantek RG6 BNC connector 3CN-MSC006-1000 pc
2 Alantek RG59 BNC connector 3CN-MSC059-1000 pc
3 Alantek F-Connector RG6 3CN-F303CS-RG06 pc
4 Alantek F-Connector RG11 3CN-F352GS-RG11 pc
5 Alantek RG6 F Crimp Connector w/ silicon and "O" Ring 3CN-0FY024-RG06 pc
6 Alantek RG6 F-Compression 3CN-0FY040-RG06 pc
7 Alantek RG11 F-Compression 3CN-0FY048-RG11 pc
8 Alantek BNC Crimp Type for RG6 Centre Conductor diameter 1.02MM Brass 3CN-0FY079-RG06 pc
9 Alantek BNC Crimp Type for RG59 Centre Conductor 3CN-0FY079-RG59 pc
TOOLS
1 Alantek Aluminum pipe cable''''s tool 302-0FY106-AC00 pc
2 Alantek tools for RG6 & RG11 Crimping Connector 302-0FY036-0000 pc
3 Alantek tools for RG6, RG11 & RG59 Compression Connector 302-0FY050-0000 pc
AMPLIFIERS & COMBINER (OLD PART NO)
1 Alantek Amplifier Inddor 2 way 308-N2228X-21MX pc
2 Alantek Passive Combiner 16 way 308-PCB016-0000 pc
AMPLIFIERS & COMBINER (NEW PART NO)
1 Alantek Amplifier Inddor 2 way 308-4086H1-B300 pc
2 Alantek Passive Combiner 16 way 308-DTC016-0000 pc
MODULATORS
1 Alantek Agile Modulator 308-AM8600-0000 pc


CONVERTER

1 Alantek Converter MM 10/100 SC cable
3MC-FDM2EX-TE02

2 Alantek Converter MM 10/100 SC cable
3MC-FDM2EX-TU02

3 Alantek Converter MM 10/100/1000 SC
3MC-GDM2IX-T002
4 Alantek Converter MM 10/100/1000, SC, 550m
3MC-GDM2IX-T000
5 Alantek Converter SM 10/100 SC cable
3MC-FDS2EX-TU25
6 Alantek Converter SM 10/100 SC cable
3MC-FDS2EX-TE25
7 Alantek Converter SM 1000 SC
3MC-GDS2IX-T020
8 Alantek Converter Ethernet 14 Slots Rack
3MC-RK14DP-T000

AUDIO/CONTROL & INSTRUMENTATION CABLES

1 Alantek audio/control 16AWG, 1 pair cable (500m/rl)

301-CI9501-0000

2 Alantek audio/control 16AWG, 2 pair cable (500m/rl)
301-CI9502-0000

3 Alantek audio/control 16AWG, 4 pair cable (500m/rl)

301-CI9504-0000
4 Alantek audio/control 16AWG, 10 pair cable (500m/rl)

301-CI9510-0000
5 Alantek audio/control 18AWG, 1 pair cable (500m/rl)

301-CI9401-0000

6 Alantek audio/control 18AWG, 2 pair cable (500m/rl)

301-CI9402-0000

7 Alantek audio/control 18AWG, 3 pair cable (500m/rl)
301-CI9403-0000

8 Alantek audio/control 18AWG, 4pair cable (500m/rl)
301-CI9404-0000

9 Alantek audio/control 22AWG, 1 pair cable (500m/rl)

301-CI9201-0000

10 Alantek audio/control 22AWG, 2 pair cable (500m/rl)

301-CI9202-0000

11 Alantek audio/control 22AWG, 3 pair cable (500m/rl)

301-CI9203-0000

12 Alantek audio/control 22AWG, 4 pair cable (500m/rl)

301-CI9204-0000

13 Alantek audio/control 20AWG, 1 pair cable (500m/rl)

301-CI9301-0000

14 Alantek audio/control 20AWG, 2 pair cable (500m/rl)

301-CI9302-0000

15 Alantek audio/control 20AWG, 3 pair cable (500m/rl)

301-CI9303-0000

16 Alantek audio/control 20AWG, 4 pair cable (500m/rl)

301-CI9304-0000

AUDIO/CONTROL & INSTRUMENTATION CABLES LSZH

1 Alantek PA / Control shield cable 16 AWG- 1-pair
301-CI9501-00LS

2 Alantek PA / Control shield cable 18 AWG- 1-pair

301-CI9401-00LS


Chi tiết xin liên hệ:

Phạm Ngọc (Mr)

Project Sales Support Manager

MB: 094 9911 388

Yahoo : ngoccx41

Skype : ngocnhuphamNDS CO., LTD.

No 7 Lot 1C, Trung Yen Zone, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam
Tel : 84 4 3 7834986 (Máy lẻ 19)
Fax : 84 4 3 7834985
Website: http://www.nds.com.vn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: