có những từ mà em không tài nào hiểu nổi. Gg cũng bó tay. vậy ai có chia sẻ em với. ( từ điển anh - việt, hay có việt - việt càng tốt ah)

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: