Em đang làm đồ án nhà thông minh, ở cửa ra vào em định làm làm pass rồi cho mở của tự động, có cả cảm biến. Nhưng ở vấn đề cánh cửa ra vào. Em chưa nghĩ ra nên dùng gì và thế nào để cho cửa trượt đơn giản và hiệu quả. Mọi người giúp em với. Nếu có mô hay video và cụ thể vật liệu, cách làm thì càng tốt. Tks mọi người.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: