Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 370/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020.Tổng kinh phí dự kiến từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Đề án là 200 tỷ đồng, bố trí theo hai giai đoạn: Giai đoạn 2013-2015 khoảng 50 tỷ đồng; giai đoạn 2016-2020 khoảng 150 tỷ đồng.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì đề án. Theo Đề án này, các nội dung thông tin tập trung vào chủ trương của Đảng, chiến lược, cơ chế, chính sách của Nhà nước về phát triển điện hạt nhân; định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân đến năm 2030 ở Việt Nam; Đặc điểm, tính chất và lợi ích kinh tế-xã hội của điện hạt nhân; lịch sử, thành tựu, kinh nghiệm, tình hình và xu hướng phát triển của điện hạt nhân trên thế giới; Sự cần thiết phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam; Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các cơ chế, chính sách di dân, tái định cơ, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút lao động... phục vụ dự án.

Các nội dung về đảm bảo an toàn, an ninh trong phát triển điện hạt nhân bao gồm: an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân, ứng phó sự cố hạt nhân; Chu trình nhiên liệu hạt nhân, xử lý và quản lý chất thải phóng xạ; Hệ thống quản lý nhà nước và các văn bản pháp luật về đảm bảo an toàn, an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và phát triển điện hạt nhân.

Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền được thiết kế phù hợp với các cấp quản lý, cán bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước; Các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể, tôn giáo; tầng lớp trí thức, các nhà khoa học; Sinh viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Nhân dân, đặc biệt tại tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh có nhà máy điện hạt nhân theo quy hoạch; Các tổ chức quốc tế và các nước có liên quan.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có nhiệm vụ xây dựng và vận hành Trung tâm quan hệ công chúng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận trực tiếp phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền tại tỉnh Ninh Thuận, khu vực miền Trung và trong cả nước. Đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình xây dựng vận hành, an toàn của các nhà máy điện hạt nhân cho địa phương và cho Chương trình thông tin, tuyên truyền phát triển điện hạt nhân.

TTXVN, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, đài phát thanh-truyền hình địa phương, các báo đài có trách nhiệm xây dựng nội dung, tin bài, chương trình phát sóng, đưa tin, chuyên mục thông tin, tuyên truyền phục vụ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và chương trình phát triển điện hạt nhân của Việt Nam giai đoạn đến năm 2030.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/2/2013./.

Nguồn: Vietnam+

Câu hỏi là mọi việc đang làm liệu có đang đi trên con đường đúng? .......

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: