Biểu diễn biểu thức :
a) Port B = Port B + 10
b) Port C = Port B + Port D + 20
c) Port B = Port B + Port D

Có anh nào hiểu bài toán k - thật sự e cũng k hiểu ý ô thầy là sao =]]

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: