cho mình hỏi các bác khi mình đọc một bản thiết kế điện hoặc nước thì phải tuân theo những nguyên tắc nào.và nếu đoc và hỉu được nó có khó lắm k

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: