bác nào có tài liệu về thiết kế CCĐ cho KCN,cho e xin với.e đang làm đồ án về cái này.bác nào có sơ đồ đi dây từ TBATG đến các nhà máy trong KCN cũng up cho e xem với nhé

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: