Công ty Châu Vĩnh Cường, Chúng tôi là nhà nhập khẩu chính thức và đầy đủ các loại cầu chì Bussmann; cầu chì ống nổ Bussmann; Cầu chì sứ Bussmann; Cầu chì kiếng Bussmann; Cầu chì tự rơi Bussmann,am hiểu sâu sắc về thông số kỹ thuật của các loại cầu chì Bussmann; có khả năng cung cấp hàng đầu, trong thời gian sớm nhất các loại cầu chì đặc chủng chuyên dùng.
Danh sách các dòng cầu chì Bussmann:
FWH-005A6F 6,3x32 - 5A/500Vac (AR) FWP1A14F - 1A/700V - BUSSMANN FWP30A14F - 30A/700V - BUSSMANN FWP40A14F - 40A/700V - BUSSMANN FWP50A14F - 50A/700V - BUSSMANN FWP20A22F - 20A/700V - BUSSMANN FWP25A22F - 25A/700V - BUSSMANN FWP32A22F - 32A/700V - BUSSMANN FWP40A22F - 40A/700V - BUSSMANN FWP50A22F - 50A/700V – BUSSMANNFWP63A22F - 63A/700V - BUSSMANN FWP80A22F - 80A/700V - BUSSMANN FWP100A22F - 100A/700V - BUSSMANN
FF138210 10x38 S/P - 1A / 660V FF(AR)
FF138212 10x38 S/P - 1,25A / 660V FF(AR)
FF138216 10x38 S/P - 1,6A / 660V FF(AR)
FF138220 10x38 S/P - 2A / 660V FF(AR)
FF138225 10x38 S/P - 2,5A / 660V FF(AR)
FF138231 10x38 S/P - 3,15A / 660V FF(AR)
FF138240 10x38 S/P - 4A / 660V FF(AR)
FF138250 10x38 S/P - 5A / 660V FF(AR)
FWC-6A10F 10x38 S/P - 6A BUSSMANN FWC-8A10F 10x38 S/P - 8A BUSSMANN FWC-10A10F 10x38 S/P - 10A BUSSMANN
FWC-12A10F 10x38 S/P - 12A BUSSMANN FWC-16A10F 10x38 S/P - 16A BUSSMANN FWC-20A10F 10x38 S/P - 20A BUSSMANN
FWC-25A10F 10x38 S/P - 25A BUSSMANN
FWC-32A10F 10x38 S/P - 32A BUSSMANN
FUSIVEL - 8A/660V - 14x51
170N1105 - 10A/660V - 14x51 C/P BUSSMANN
170N1106 - 12A/660V - 14x51 C/P BUSSMANN
170N1107 - 16A/660V - 14x51 C/P BUSSMANN
170N1108 - 20A/660V - 14x51 C/P BUSSMANN
170N1109 - 25A/660V - 14x51 C/P BUSSMANN
170N1111 - 32A/660V - 14x51 C/P BUSSMANN
170L1113 - 40A/660V - 14x51 C/P BUSSMANN
170L1114 - 50A/660V - 14x51 C/P BUSSMANN
170N2108 - 20A/660V - 22x58 C/P BUSSMANN
170N2109 - 25A/660V - 22x58 C/P BUSSMANN
170N2111 - 32A/660V - 22x58 C/P BUSSMANN
170N2113 - 40A/660V - 22x58 C/P BUSSMANN
170L2114 - 50A/660V - 22x58 C/P BUSSMANN
170L2116 - 63A/660V - 22x58 C/P BUSSMANN
170L2117 - 80A/660V - 22x58 C/P BUSSMANN
170L2118 - 100A/660V - 22x58 C/P BUSSMAN
BAF - 5 BRUSH / BUSSMANN
BAF - 10 BRUSH / BUSSMANN
170E2091 - 100A/500V - TP405 BUSSMANN
170E2093 - 160A/500V - TP405 BUSSMANN
170E2094 - 200A/500V - TP405 BUSSMANN
170E2095 - 250A/500V - TP405 BUSSMANN
170E2097 - 350A/500V - TP405 BUSSMANN
170E4601 - 160A/660V - 1*/80 BUSSMANN
170E5690 - 1K/110 - 200A/90
170E7827 - 3TN/110 - 450A/6
170E8078 -2KW/110 - 550A/10
170E8392 -2KN/110 - 400A/10
660RF2CI315 BRUSH
170M5258 - 400A/660V - 2KN/110 BUSSMANN
170M5263 - 700A/690V - 2KN/110 BUSSMANN
170M5262 - 630A/690V - 2KN/110 BUSSMANN
170M5264 - 800A/690V - 2KN/110 BUSSMANN
170M5265 - 900A/690V - 2KN/110 BUSSMANN
170M5413 - 700A/660V - 2BN/50 BUSSMANN
170M5460 - 500A/690V - 2BKN/50 BUSSMANN
170M5461 - 550A/690V - 2BKN/50 BUSSMANN
170M5462 - 630A/690V - 2BKN/50 BUSSMANN
170M5464 - 800A/690V - 2BKN/50 BUSSMANN
170L8371 - 800A/660V - 2/80 BUSSMANN
170L9572 - 400A/1000V - 3BKN/75 BUSSMANN
660RF3AI1250 BRUSH
NK36V100 - 100A/36KV -
BAN30 - 30A/250V - FAST / 10x38mm BUSSMA
17.5OHGMA63A - 63A/17,5KV - BUSSMANN
NON-15 - FUSIVEL BUSSMANN
170M6149 - 1100A/1250V - 3/110 BUSSMANN
MDL1-1/4 - 1,25A/250Vac - 6,3x32mm / LEN
HBV-I - SUPORTE DE FUSIVEL BUSSMANN
MDA8 - 8A/250V - 6,3x32mm / LENTO
SC-10 - 10A-480V - FUSIVEL BUSSMANN
24TFMSJ50EDP - 50A/24KV - FUSIVEL BUSSMA
170E4505 - 50A/660V - 00TN/80 BUSSMANN
170M6712 - 800A/690V - 3FU/115 BUSSMANN
170M4361 - 350A/690V - 1EK/86 BUSSMANN
FL11T15 - FUSIVEL DE EXPLOSAO BUSSMANN
170M7919 - 200A/660V - DIN 0 BUSSMANN
SC-30 - 30A/480V - FUSIVEL BUSSMANN
24TDMSJ6,3 - 6,3A/24KV - FUSIVEL BUSSMAN
170M6219 - 1600A/690V - 3TN/110 BUSSMANN
FL11T10 - FUSIVEL DE EXPLOSAO BUSSMANN
PCE-5 - 5A/125V - PC-TRON BUSSMANN
MDA1-1/4 - 1,25A/250V - 6,3x32mm / LENTO
170M6012 - 800A/690V - 3/80 BUSSMANN
FNQ-5 - 5A/500V - BUSSMANN
FNQ-1 - 1A/500V - BUSSMANN
PCB-1 - 1A/250V - PC-TRON BUSSMANN
100L09-660 - 100A/660V - FUSIVEL BUSSMAN
KLM-20 - 20A/500V - FUSIVEL RAPIDO BUSSM
170L9203 - 630A/660V - 3STN/110 BUSSMANN
JJS300 - 300A/600V - CLASS T FUSE BUSSMA
170M3364 - 160A/690V - 1*EK/76 BUSSMANN
JT60030 - PORTA FUSIVEL 30A/600Vac
170M1469 - 160A/690V - 000FU/70 BUSSMANN
170M4160 - 315A/690V - 1/110 BUSSMANN
FNW-20 - 20A/250Vac FUSIVEL BUSSMANN
LP-CC-1-1/4 - 1,25A/600V FUSIVEL BUSSMAN
AGC-25 - 25A/250V - 6,3x32mm - BUSSMANN
LP-CC-4 - 4A/600V FUSIVEL BUSSMANN
LP-CC-15 - 15A/600V FUSIVEL BUSSMANN
LP-CC-20 - 20A/600V FUSIVEL BUSSMANN
FNQ-R-15 - 15A/600V FUSIVEL BUSSMANN
KTQ1 - 1A/600V - BUSSMANN
170M4260 - 315A/690V - 1KN/110 BUSSMANN
170M6035 - 700A/690V - 3STN/110 BUSSMANN
170M6015 - 1100A/690V - 3/80 BUSSMANN
36CAV2 - 2A/36KV - BUSSMANN
ED400 - 400A/415V - BUSSMANN
JKS30 - 30A/600V - BUSSMANN
FNQ-R-1/2 - 500mA/600V - BUSSMANN
170L4279 - 250A/660V - 00TN/80 BUSSMANN
170M6346 - 800A/1100V - 3BKN/75 BUSSMANN
AGC2 - 2A/250V - 6,3x32mm - BUSSMANN
SMD16 - 16A/415V - 12,7x29mm / BUSSMANN
MDL3 - 3A/250Vac - 6,3x32mm / LENTO
170M3023 - 630A/690V - 1*/80 BUSSMANN
170M6347 - 900A/1000V - 3BKN/75 BUSSMANN
170M3022 - 550A/690V - 1*/80 BUSSMANN
170M6620 - 1800A/600V - 3FU/90 BUSSMANN
170L4845 - 250A/660V - 1*KN/80 BUSSMANN
170M6280 - 630A/690V - 3KW/110 BUSSMANN
171A4212 - 35A/500V - DIN00 BUSSMANN
EFS315 - 315A/415V - BUSSMANN
PCB-2 - 2A/250V - PC-TRON BUSSMANN
170L4029 - 63A/660V - 00/80 BUSSMANN
LPJ-25SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
170M5194 - 500A/1250V - 2TN/110 BUSSMAN
059-0120 - 10A/ - BUSSMANN
GMW-1 - 1A/125V - BUSSMANN
170M4239 - 200A/1250V - 1KN/110 BUSSMANN
170M4265 - 550A/690V - 1KN/110 BUSSMANN
H25060-1CR - BASE UNIPOLAR - BUSSMANN
AGC3 - 3A/250V - 6,3x32mm - BUSSMANN
170M6207 - 900A/690V - 3SHT BUSSMANN
FL11T40 - FUSIVEL DE EXPLOSAO BUSSMANN
170M3244 - 200A/1250V - 1*KN/110 BUSSMAN
170M3245 - 250A/1250V - 1*KN/110 BUSSMAN
170L5847 - 63A/660V - DIN00 BUSSMANN
170M3240 - 80A/1250V - 1*KN/110 BUSSMANN
170M6269 - 1600A/690V - 3KN/110 BUSSMANN
170E4350 - 150A/660V - 00/80 BUSSMANN
FNQ-1-6/10 - 1,6A/500V - BUSSMANN
J60200-1CR - BASE PARA FUSIVEL BUSSMANN
170M6151 - 1400A/1100V - 3/110 BUSSMANN
170M5874 - 700A/690V - 2/110 BUSSMANN
170M6303 - 400A/1250V - 3SHT BUSSMANN
170M2690 - 10A/1000V - DIN00 BUSSMANN
170M2702 - 160A/690V - DIN00 BUSSMANN
170M2679 - 63A/1000V - DIN00 BUSSMANN
AGC8 - 8A/250V - 6,3x32mm - BUSSMANN
170M5459 - 450A/690V - 2BKN/50 BUSSMANN
170M5144 - 500A/1250V - 2/110 BUSSMANN
170M1482 - 75A/660V - 000FU/70 BUSSMANN
MDA6 - 6A/250V - 6,3x32mm / LENTO
MDA4 - 4A/250V - 6,3x32mm / LENTO
MDA1 - 1A/250V - 6,3x32mm / LENTO
MDA1/4 - 250mA/250V - 6,3x32mm / LENTO
FNQ-R-4A - 4A/600V - BUSSMANN
MDL4 - 4A/250Vac - 6,3x32mm / LENTO
MDA1/2 - 500mA/250V - 6,3x32mm / LENTO
36TDQSJ6.3 - 6,3A/36KV - BUSSMANN
MCR-2A - 2A/125V - BUSSMANN PARA C.I.
170M4266 - 630A/690V - 1KN/110 BUSSMANN
170L3784 - 20A/1000V - 00TN/110 BUSSMANN
FRNR-40 - 40A/250V / FUSIVEIS BUSSMANN
170L8814 - 630A/660V - 2S/110 BUSSMANN
170M4116 - 630A/690V - 1KN/80 BUSSMANN
170M5259 - 450A/690V - 2KN/110 BUSSMANN
170M4700 - 200A/1250V - 1SHT BUSSMANN
ED315 - 315A/415V - BUSSMANN
CHCC2I - BASES DUPLAS - BUSSMANN
AGC6 - 6A/250V - 6,3x32mm - BUSSMANN
AGC4 - 4A/250V - 6,3x32mm - BUSSMANN
AGC1-1/2 - 1,5A/250V-6,3x32mm - BUSSMANN
MDL1/10 - 100mA/250Vac - 6,3x32mm / LENT
5.5AMWNA0,5E - 0,5A/5,5KV - BUSSMANN
170M6020 - 1800A/600V - 3/80 BUSSMANN
24TDMSJ16D - 16A/24KV - FUSIVEL BUSSMANN
12TKLSJ125D - 125A/12KV - BUSSMANN
170M2621 - 400A/690V - 00/80 BUSSMANN
170M4016 - 630A/690V - 1/80 BUSSMANN
170M3020 - 450A/690V - 1*/80 BUSSMANN
170M5212 - 630A/690V - 2TN/110 BUSSMANN
CEO80 - FUSIVEL BUSSMANN
LP-CC-8/10 - 800mA/600V FUSIVEL BUSSMANN
FNQ-R-30A - 30A/600V - BUSSMANN
LP-CC-5 - 5A/600V FUSIVEL BUSSMANN
36TDQSJ25D - 25A/36KV - BUSSMANN
170M4362 - 400A/690V - 1EK/86 BUSSMANN
CM32F - PORTA FUSIVEIS BUSSMANN
CM63F - PORTA FUSIVEIS BUSSMANN
AGC30 - 30A/250V - 6,3x32mm - BUSSMANN
170M6159 - 550A/690V - 3/110 BUSSMANN
170L4237 - 200A/660V - 2/80 BUSSMANN
FNQ-R-6A - 6A/600V - BUSSMANN
FNQ-R-10A - 10A/600V - BUSSMANN
170M5982 - 315A/1000V - 2TN/110 BUSSMANN
170M6203 - 800A/1250V - 3SHT BUSSMANN
170M5363 - 700A/690V - 2EK/91 BUSSMANN
7.2BDGHB480 - 80A/7,2KV - BUSSMANN
170M6205 - 630A/1250V - 3SHT BUSSMANN
170M6018 - 1500A/690V - 3/80 BUSSMANN
MDA20 - 20A/250Vac - 6,3x32mm / LENTO
SPP-7K1100 - 1100A/700V - 3GU/50 BUSSMAN
MDM-1 - FUSIVEL BUSSMANN
170E9730 - 450A/4000V - 3TN/320 BUSSMANN
FL11T30 - FUSIVEL DE EXPLOSAO BUSSMANN
170L9589 - 500A/1000V - 3STN/140 BUSSMAN
MDA30 - 30A/125Vac - 6,3x32mm / LENTO
170M2682 - 125A/1000V - DIN00 BUSSMANN
170M6145 - 700A/1250V - 3/110 BUSSMANN
170L4263 - 100A/660V - 00TN/80 BUSSMANN
LP-CC-1 - 1A/600V FUSIVEL BUSSMANN
MDL6-1/4 - 6,25A/250Vac 6,3x32mm / LENTO
MDL1 - 1A/250Vac - 6,3x32mm / LENTO
170M6467 - 1400A/690V - 3BKN/50 BUSSMANN
170M5213 - 700A/690V - 2TN/110 BUSSMANN
170M5410 - 500A/690V - 2BN/50 BUSSMANN
170M5015 - 900A/690V - 2/80 BUSSMANN
170M6464 - 1000A/690V - 3BKN/50 BUSSMANN
170M6462 - 800A/690V - 3BKN/50 BUSSMANN
170M5257 - 800A/690V - 2KW/110 BUSSMANN
170M0217 - 100A/660V - 0000FU/65 BUSSMAN
170M6543 - 550A/1250V - 3BKN/80 BUSSMANN
24TFMSJ63D - 63A/24KV - FUSIVEL BUSSMANN
170E4506 - 63A/660V - 00TN/80 BUSSMANN
170M7034 - 1700A/1000V - 4SBKN/90 BUSSMA
KLM-10 - FUSIVEIS BUSSMANN
170E4447 - 100A/900V - 00/80 BUSSMANN
170E2161 - 100A/500V - TP205 BUSSMANN
170M6168 - 1500A/690V - 3/110 BUSSMANN
MDA10 - 10A/250Vac - 6,3x32mm / LENTO
170L5834 - 80A/660V - DIN00 BUSSMANN
170M0221 - 45A/660V - 0000FU/65 BUSSMANN
170M6301 - 315A/1250V - 3SHT BUSSMANN
170M4261 - 350A/690V - 1KN/110 BUSSMANN
170M6062 - 800A/690V - 3TN/80 BUSSMANN
SC-20 - 20A/480V - FUSIVEL BUSSMANN
NON-80 - FUSIVEIS BUSSMANN
170M5116 - 1000A/660V - 2KN/80 BUSSMANN
36OBGNA3,15 - 3,15A/36KV - FUSIVEL BUSS
170L5548 - 315A/660V - 1BTN/50 BUSSMANN
170E7043 - 450A/500V - TP605 BUSSMANN
17.5OHGMA50 - 50A/17,5KV - BUSSMANN
170M6830 - 700A/660V - 3SBKN/60 BUSSMANN
170E7635 - 500A/1000V - 3TN/110 BUSSMANN
H25030-2S - BASES BIPOLARES BUSSMANN
H25030-3S - BASES TRIPOLARES BUSSMANN
170M4141 - 315A/1250V - 1/110 BUSSMANN
170E5206 - 275A/1400V - 1TE/110 BUSSMANN
NTN-R-30 - BARRAMENTO BUSSMANN
NON-3 - FUSIVEL BUSSMANN
NON-6 - FUSIVEL BUSSMANN
170M4112 - 400A/660V - 1KN/80 BUSSMANN
170L5555 - 315A/660V - 1BKN/50 BUSSMANN
170M6463 - 900A/690V - 3BKN/50 BUSSMANN
170L8813 - 550A/660V - 2S/110 BUSSMANN
170M5405 - 450A/1250V - 2SHT BUSSMANN
170M4114 - 500A/690V - 1KN/80 BUSSMANN
FRSR-6A - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
170L5527 - 315A/660V - 1KN/80 BUSSMANN
170M4162 - 400A/660V - 1/110 BUSSMANN
170L5102 - 400A/660V - 1STN/110 BUSSMANN
170L5549 - 350A/660V - 1BTN/50 BUSSMANN
170M6116 - 1250A/690V - 3KN/80 BUSSMANN
170M5160 - 500A/660V - 2/110 BUSSMANN
FRNR-10 - FUSIVEIS BUSSMANN
170M5146 - 630A/1250V - 2/110 BUSSMANN
170M4770 - 550A/690V - 1STN/110 BUSSMANN
170L3836 - 80A/1000V - DIN0 BUSSMANN
170L8927 - 450A/1000V - 2SHT BUSSMANN
GLD-2 - FUSIVEIS BUSSMANN
170M6262 - 800A/690V - 3KN/110 BUSSMANN
170E8076 - 250A/1000V - 2KN/110 BUSSMANN
170M6270 - 1800A/660V - 3KN/110 BUSSMANN
170M4258 - 200A/660V - 1KN/110 BUSSMANN
170M4262 - 400A/660V - 1KN/110 BUSSMANN
GMT1A (1A/125V) BUSSMANN
NOS-45 - FUSIVEIS BUSSMANN
170M5404 - 400A/1250V - 2SHT BUSSMANN
170M5142 - 400A/1250V - 2/110 BUSSMANN
10NH00G-660 - FUSIVEL BUSSM
12TDLSJ31,5 - 31,5A/12KV - FUSIVEL BUSS
MDL10 - 10A/250Vac - 6,3x32mm / LENTO
170L8501 - 800A/660V - 2BKN/50 BUSSMANN
170E9703 - 3BKN/75-500A/140
170M5018 - 1250A/660V - 2/80 BUSSMANN
20NH00M - FUSIVEL BUSSMANN
CM63F - BASES DE FUSIVEIS BUSSMANN
LPJ-1 1/4 - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
FNQ-R-2A - 2A/600V - BUSSMANN
170L8497 - 500A/660V - 2BKN/50 BUSSMANN
FNA1 / FUSIVEL BUSSMANN
FNA2 / FUSIVEL BUSSMANN
FNA8 / FUSIVEL BUSSMANN
LPJ-4 1/2SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
LPJ-2 1/4SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
LPJ-3SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
FNQ-R-5A - 5A/600V - BUSSMANN
FNQ-R-20A - 20A/600V - BUSSMANN
170L4934 - 80A/660V - 00TN/80 BUSSMANN
200M09-660V - FUSIVEIS BUSSMANN
160M09-660V - FUSIVEIS BUSSMANN
MDL5 - 5A/250Vac - 6,3x32mm / LENTO
MAX-50 - FUSIVEIS BUSSMANN
150M09C - FUSIVEIS BUSSMANN
125M14-660 - FUSIVEIS BUSSMAN
160M14-660 - FUSIVEIS BUSSMAN
AGX-3/8 - FUSIVEIS BUSSMANN
FRNR-2-1/2 BUSSMANN
FRSR-7A - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
170M6461 - 700A/690V - 3BKN/50 BUSSMANN
FUSIVEL 7,2KV / 3,15A - ABW
FUSIVEL OHGMA - 80A / 15KV
171A4609 - 00/aM - 25A/600V
171A4614 - 00/aM - 50A/600V
171A4607 - 00/aM - 16A/600V
170E6143 - 315A/500V - DIN2 BUSSMANN
170M3021 - 500A/660V - 1*/80 BUSSMANN
170M2619 - 315A/690V - 00/80 BUSSMANN
12KV-ABCNA-3.15A / FUSIVEL BUSSMANN
ZTF6.6KV/3A=7.2KV/3.15A OBC
170M6166 - 1250A/660V - 3/110 BUSSMANN
LPJ-35SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
ATC-3 / FUSIVEIS BUSSMANN
ATC-5 / FUSIVEIS BUSSMANN
AGS-40 / FUSIVEIS BUSSMANN
KAC70 / BUSSMANN
GF800 / 550V - BUSSMANN
J60030-2CR / BUSSMANN
J60030-3CR / BUSSMANN
J60060-3CR / BUSSMANN
FRNR-5 / BUSSMANN
LPJ-45SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
LPJ-125SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
FRNR-8 FUSIVEIS BUSSMANN
LPJ-17 1/2SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMAN
4J16 BUSSMANN
S504 1A / BUSSMANN
S504 2A / BUSSMANN
ATM10 10A / BUSSMANN
FUSIVEL 17.5OHGMA40 17,5KV/
170M6458 - 500A/690V - 3BKN/50 BUSSMANN
170L4716 - 200A/1000V - 1SHT BUSSMANN
170M3908 - 400A/690V - 1*STN/110 BUSSMAN
R60100-3CR / BUSSMANN
R60030-3CR / BUSSMANN
R60060-3CR / BUSSMANN
R60030-2CR / BUSSMANN
R25030-3CR / BUSSMANN
FRSR-8A - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
FRSR-3A - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
SAMI-6N / BUSSMANN
SAMI-1N / BUSSMANN
LPJ-40SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
LPJ-90SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
LPJ-8SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
LPJ-70SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
LPJ-60SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
LPJ-50SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
LPJ-200SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
LPJ-30SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
LPJ-20SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
LPJ-15SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
LPJ-12SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
LPJ-10SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
170M6460 - 630A/690V - 3BKN/50 BUSSMANN
LPJ-2SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
LPJ-100SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
LPJ-175SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN
170M6466 - 1250A/690V - 3BKN/50 BUSSMANN
170M5190 - 315A/1250V - 2TN/110 BUSSMANN
TDMSJ10A - 10A/24KV - BUSSMANN
LPS-RK-30 - BUSSMANN
170M5013 - 700A/660V - 2/80 BUSSMANN
170M5215 - 900A/660V - 2TN/110 BUSSMANN
170M4014 - 500A/660V - 1/80 BUSSMAMM
GMT-1/2 (500ma/125V) BUSSMANN
GMT-5 (5A/125V) BUSSMANN
170M4212 BUSSMANN
170M4214 BUSSMANN
170M4209 BUSSMANN
170M4208 - 200A/690V - 1TN/110 BUSSMANN
170E3910 - 50A / 2000VDC
170E3926 - 32A / 4000VDC
8 CAV - 17,5KV 2A BUSSMANN
12TDLSJ40 - 40A/12KV - BUSSMANN
FUSIVEL 120HGMA50 - 50A/12K
BOBINE Q05.122A
TƯ VẤN VỀ SẢN PHẨM CẦU CHÌ CÁC LOẠI:
KS. Trần Văn Việt - CVC Co., Ltd
ĐC: 686/109 CMT8, P.5, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
DĐ: 0917 906 719 – 0905 317 947
Email: viet@cvcvina.com
Website: www.cauchicongnghiep.com
www.chauvinhcuong.com.vn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: