Các bạn có kinh nghiệm làm mạch đếm giúp mình mạch này với! Nó bắt đầu từ 11->12->13->14->....99! Mình k biết chặn dưới bằng cách nào! Thank các bạn!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: